با ایساج رو هوا شارژ کن

بله تعجب نداره با ایساج رو هوا شارژ میشی با ایساج در کمتر از چند ثانیه سیم کارت یا مودم شما شارژ میشه فقط باید شماره سیم کارت یا شناسه مودم رو وارد کنید. فقط اینا نیست میتونی برای دوست و آشنا شارژ بفرستی, بسته اینترنتی فعال کنی حتی میتونی قبض هاتو پرداخت کنی